Directies aan het woord…

Wij deden in de lente van 2013 een bevraging bij directeurs over de behoefte aan coaching  voor het eigen welbevinden in de job. Ongeveer 65% bevestigden de behoefte aan coaching maar slechts 10% zegden zich ook effectief te laten coachen.
Zij gaven aan waarom zij individuele coaching en teamcoaching belangrijk vinden. Centraal in hun antwoorden staan de termen: complexiteit, communicatie, ontwikkeling.

Directies hebben meestal jaren les gegeven en hebben zich weinig moeten bezig houden met de verantwoordelijkheden die op de schouders van een directie rusten.

Directies en schoolteams kunnen altijd problemen tegen komen waardoor er behoefte is aan externe begeleiding. Soms kan dat eenmalig zijn, op andere momenten of in bepaalde scholen kan de nood er zijn om gedurende langere tijd coaching te krijgen.

Omdat ik merk dat er directeurs of directieteams zijn die daar behoefte aan hebben. Het schoolbestuur kan aan die behoefte meestal onvoldoende tegemoetkomen.

Toenemende complexiteit van het takenpakket / de brede waaier aan competenties waarover men moet beschikken / de input van een externe observator is verhelderend  dus verlies je minder tijd en kan je sneller  valkuilen herkennen enz /gerichte en efficiënte professionalisering enz.

Heel wat beginnende directeurs stappen onvoorbereid in de job, sommigen hebben zelfs geen voorafgaandelijke onderwijservaring. Ze kampen met tal van problemen maar uiten dit zelden (gezichtsverlies t.o.v. personeel, schoolbestuur, directieteam..) Hoe kunnen we deze ‘schaarse’ idealisten (want dat zijn ze toch) helpen? Een persoonlijke coaching en begeleiding  zou hierbij zeker een meerwaarde bieden.

De samenwerking in een directieteam hangt heel dikwijls samen met de persoonlijkheidskenmerken, dikwijls heeft het schoolbestuur daar echt geen zicht op welk team optimaal kan samenwerken: teamcoaching is hierbij aan te raden!

Een coach kan je eigen werking en/of de werking van je directieteam analyseren en heel gerichte feedback geven. Dit zet aan tot zelfreflectie en geeft nieuwe input. Ik denk dan ook dat beiden noodzakelijk zijn om een goede schoolwerking te blijven garanderen.
Omdat je met heel veel vragen als directie alleen staat of omdat er verschillende krachten in een directieteam aanwezig zijn die ervoor zorgen dat je niet alle vragen kan stellen, is het ook handig dat een onafhankelijke persoon  je eigen werking of de werking van je team kan ondersteunen en bijsturen.

Directieleden, zowel individueel als in team, worden heel vaak met gelijkaardige problemen en toestanden geconfronteerd; coaches die ‘gespecialiseerd’ zijn in de aanpak (of een pakket van manieren om iets aan te pakken) zouden op veel momenten planlastverlagend kunnen werken: directies moeten door hun bijstand niet zelf elke keer het warm water uitvinden.

Mensen die in schoolteams zitten zijn normaal gezien al mensen die de leiding in handen willen nemen. Niet zelden zullen er dus ook incidenten mogelijk zijn tussen verschillende leden. Daarnaast is de job behoorlijk stresserend en dit zorgt voor een klimaat waarin meningsverschillen makkelijk kunnen uitgroeien tot serieuze conflicten.

De opleiding tot directeur gebeurt al nadat je het geworden bent. Een omgekeerde situatie, dus.

Bij onevenwicht in een team, bv. grote dominantie van één of meerdere leden of het niet functioneren van een lid; bij (aanslepende) conflicten in een team; als zelfevaluatie; om een ‘kritische’ blik te werpen op de werking van het team en de leden ervan, om efficiënter te kunnen werken als team; om bep. (personeels)problemen die blijven aanslepen en nooit worden opgelost, op te lossen of toch minder erg te maken; om tips en trics aan te reiken voor het aanpakken van bep. situaties (zowel individueel als samen met het team)

Het verruimen van je inzichten.

Omdat het soms goed doet om bij een moeilijk probleem met iemand te kunnen overleggen en advies te kunnen vragen aan iemand met meer ervaring.

Omdat de job steeds complexer wordt en er steeds meer in een directieteam moet gewerkt worden waarin vaak vele opvattingen tot een consensus moeten groeien. Hier helpt een externe coach vaak omdat hij als buitenstaander een objectieve kijk heeft en kan helpen te groeien naar een gezamenlijke visie.

Omdat je als directie wel eens het gevoel kan hebben dat je ‘op een eilandje’ staat. Maar enerzijds kan het ook zijn dat een directeur zich voldoende gecoacht voelt door het team rondom hem/haar. Veel hangt ook af van het schoolbestuur (functioneringsgesprekken).

Het ambt van directeur is in wezen een eenzame job. Ook de complexiteit van de job is zeker een factor die overleg noodzakelijk maakt. In die context lijkt het met me goed dat er zulk een aanbod zou zijn. Tegelijk is de situatie ook heel verschillend van school tot school (grootte van directieteam bv.) en zullen de noden dus ook heel verschillend zijn.

Omdat niemand echt kan inschatten hoe de job van een directielid eruit ziet!!

Een coach kan je eigen werking en/of de werking van je directieteam analyseren en heel gerichte feedback geven. Dit zet aan tot zelfreflectie en geeft nieuwe input. Ik denk dan ook dat beiden noodzakelijk zijn om een goede schoolwerking te blijven garanderen.

Omdat je met heel veel vragen als directie alleen staat of omdat er verschillende krachten in een directieteam aanwezig zijn die ervoor zorgen dat je niet alle vragen kan stellen, is het ook handig dat een onafhankelijke persoon je eigen werking of de werking van je team kan ondersteunen en bijsturen.

Omdat ‘directie zijn’ niet iets is waar je voor ‘studeerde’ en het coachen van leerkrachten en het leiden van een school een heel complexe materie is.

Omdat het omgekeerde -functioneren zonder externe ondersteuning- niet meer van de tijd is. Ik vermoed dat in elke professionele organisatie het besef is doorgedrongen dat coaching een noodzakelijke voorwaarde is. Zelfs jongeren in leiding bij de scouts krijgen jaarlijks kans op coaching.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s