Teamcoaching

Het doel van teamcoaching kan zijn:

visualiseren    delen    constructief verschillen

–  meer helderheid in de taakverdeling
–  diepgaande kennismaking bij de vorming van een nieuw team: leer elkaars eigenheden en visie écht kennen en handel als één team
–  het duidelijk formuleren en visualiseren van de gemeenschappelijke visie en doelstellingen
–  vertrouwen in het team, zodat moeilijke thema’s, onderliggende gevoelens en visies, die het samenwerken belemmeren, bespreekbaar kunnen worden gemaakt;
–  als team evolueren van discussiëren naar ‘in dialoog gaan’;
–  elkaar respectvol aanspreken op de afgesproken verantwoordelijkheden;
–  een zware crisisperiode waardig afronden om terug samen te richten op het schoolbeleid van nu en morgen;
– …

Willen jullie ook meer helderheid, vertrouwen en kracht in het team?
Maar heb je je specifieke ontwikkelingsvraag nog niet helder?
In een intakegesprek maken we samen met jou de ontwikkelingsvraag en het gewenste resultaat helder.
Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.

Advertenties