Focus brengen: hoe prioriteiten stellen?

‘Je moet prioriteiten stellen’ is een vaak gehoorde, goed bedoelde, tip wanneer je het hebt over de drukte in je job.

Prioriteiten stellen is keuzes maken.

In deze workshop gaan we in op 3 aspecten van kiezen:

  • Ken je brein: wetenschappelijk onderzoek van de werking van het brein biedt ons steeds meer inzicht over hoe onze hersenen functioneren bij het denken en het maken van keuzes.
  • Ken jezelf: Hoe beter je weet hoe je kiest, hoe beter je zal kiezen. Kiezen is meer dan resultaatdenken. Het is ook stilstaan bij de manier waarop we keuzes maken, los van het resultaat van onze keuzes.
  • Ken je organisatie: de organisatie waarin je werkt heeft een duidelijke missie en visie. Van hieruit wordt ook jouw werk bepaalt. Hoe gaan jij en je team om met het spanningsveld tussen de organisatie-, team- en persoonlijke prioriteiten?

Doelstelling:

Met deze workshop wil ik de deelnemers nieuwsgierig maken naar hoe een andere kijk op ‘kiezen’ kan bijdragen tot het ervaren van meer vrijheid in het kiezen. Om van daaruit tot prioriteiten te komen, die voldoening geven en waarvoor verantwoordelijkheid kan worden opgenomen

Advertenties