Bespaar tijd, kies je conflicten!

Beste,

Wij zijn dit schooljaar met enkele teams aan de slag, waarin we merken dat conflictmijdend gedrag een echte tijd- en energieverslinder is. Het oprecht aangaan van conflicten zou je heel wat tijd en energie besparen en je als team sterker doen staan tegenover alle uitdagingen. In deze nieuwsbrief geven we je alvast enkele tips in het constructief aangaan van conflicten.

Beleefd en vriendelijk zijn, zijn belangrijke waarden… totdat deze waarden in de weg gaan staan van het durven verschillen van mening, het durven aangaan van een conflict. Conflicten vermijden maakt dat je veel tijd en energie verliest, omdat er over heel veel gesproken wordt, behalve over datgene wat er echt toe doet of behalve tegen diegene die er toe doet.

Zelf merk ik dat de frustratie toeneemt, naarmate ik het uitstel om een meningsverschil of ontevreden gevoel ter sprake te brengen. Die frustratie wil ik dan kwijt door de betrokkene te vermijden of door er met anderen over te praten. Vaak helpt het erover praten om voor mezelf helder te krijgen wat ik precies wil bespreken en hoe ik dat kan aanpakken. Als het erover praten echter blijft bij roddelen heeft het geen enkele toegevoegde waarde, integendeel… 

Bij die meningsverschillen of spanningsvelden, waar ik het conflict wél ben aangegaan, leverde het meestal ook iets op: opluchting, erkenning voor mijn visie, maar ook meer begrip voor de visie van de andere, een nieuwe aanpak en … soms ook de keuze om de vriendschap of de samenwerking te stoppen. 

Zonder wrijving geen glans.
Ook Lencioni* benadrukt het belang van het constructief confrontaties aangaan. Het uitspreken van meningsverschillen, het aangeven van grenzen, kortom het aangaan van conflicten houdt de samenwerking levendig, brengt nieuwe ideeën op tafel en maakt dat je niet onnodig tijd en energie verliest met het ophouden van de schijn.

Choose your battles
Om ervoor te zorgen dat je energie goed besteed is, is het belangrijk bewust te kiezen én conflicten oprecht aan te gaan.

Met wie en waarover ga je de strijd aan?
Met wie en waarover ga je de confrontatie uit de weg? Wanneer is het gemakkelijker om te roddelen?
En zegt dit iets over jouw doelen, de betrokkenen of over jou?

Het zegt vooral iets over de relatie die je met de betrokkene(n) hebt. Door het aangaan van een confrontatie, zeg ik je eigenlijk ‘Ik vind je belangrijk, ik vind deze relatie belangrijk.’

In het kiezen en constructief aangaan van confrontaties zien we 3 belangrijke peilers:

1. Zet je frustratie om in informatie
Frustratie is eigenlijk een belangrijke bron van informatie. Het vertelt je iets over wat je niet fijn vindt, wat je normen en waarden zijn. Als je de frustratie vanuit een andere hoek bekijkt, zegt het iets over hoe je het wél wenst. Verwoorden van wat je wenst is vaak gemakkelijker en minder bedreigend dan verwoorden van wat een ander niet goed doet (volgens jou). Via deze link vind je een mooi verhaal van een directrice die in gesprek ging met ‘een moeilijke klas’, waarmee men al meerdere benaderingen had uitgeprobeerd. Zij begon met het uitspreken van haar wens…

2. Een conflict van enkelen zegt ook iets over het hele team
Vaak wordt een conflict benaderd vanuit het aandeel van de afzonderlijke individuen die betrokken zijn in het conflict. Dit legt de focus op de persoonlijkheid van de betrokkenen en de individuele tekortkomingen. Vanuit een systemische bril kijken we naar de dynamiek die zich afspeelt tussen mensen en groepen en in welke context dit zich afspeelt.
Door te kijken naar het bredere plaatje, intervenieer je op het patroon in plaats van op de persoon en ontstaat er een grotere bereidheid in het hele team tot het oplossen van het conflict.

3. Creëer vertrouwen in je team
Hier speelt de paradox van onveiligheid en vertrouwen. Het vraagt eigenlijk lef om aan te geven dat je ergens niet akkoord mee gaat. Vertrouwen creëer je door de grenzen van wat als ‘onveilig’ wordt ervaren af te tasten en je dus ook zelf kwetsbaar op te stellen. Brené Brown licht dit mooi toe in haar Tedtalk over ‘De Kracht van kwetsbaarheid’.

Warme groeten,
Rob & Joëlle

*Lencioni is de auteur van het boek ‘De vijf frustraties van teamwerk’.

Wil je meer info over hoe je met je team constructief confrontaties kan aangaan?

Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.

Advertenties

Waar ben ik eigenlijk mee bezig?

Hallo!
Heb je ook zo genoten van de herfstvakantie én het verlengde weekend erboven op? En dan nog eens dat mooie lente -oeps- herfstweer!

Of maken de dagelijkse uitdagingen van de job dat je dat alweer bent vergeten?
Zijn er intussen weer zoveel zaken op je af gekomen dat je volop in het hier-en-nu zit van het rond krijgen ervan? Heb je dat ook dat je je in de hectiek van zo’n ratrace afvraagt ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’

Het is een continue evenwichtsoefening om aandacht en tijd te investeren in datgene wat je hart raakt en waar je enthousiast van wordt enerzijds en in de zaken die constant op je afkomen anderzijds: vragen van medewerkers, beleidsbeslissingen, extra administratieve procedures, crisissituaties … En dat dan zowel op werk- als privévlak.

En aangezien er in dit leven geen ‘app’ bestaat die jou een permanent evenwichtsgevoel bezorgt (en ach, wat zou het saai zijn!), is het volgens ons beter om te zoeken naar leuke manieren om te balanceren.

Balanceren is afwegen, mijmeren, stilstaan en je vragen stellen om vervolgens keuzes te maken. Onderzoeken wijzen uit dat tijd maken om na te denken, leidt tot betere resultaten. Reflecting on Work Improves Performance heet het artikel dat aantoont dat reflectie loont.

Vijf tips om het balanceren wat leuker én effectiever te maken:

1. Plan een ‘wekelijks onderhoud’ met jezelf in.
Plan wekelijks een afspraak met jezelf om even terug te blikken op de voorbije week en de komende week te plannen. Als je dit op vrijdag doet, heeft het als grote voordeel dat je met een gerust hoofd het weekend start.

Maak het aangenaam door je af te zonderen, een leuk muziekje op te zetten en er een lekker drankje bij te nemen. Ik vind het persoonlijk fijn om dit in een leuke koffiebar te doen, een omgeving die inspiratie geeft. Lees hier meer over het wekelijks onderhoud.

2. Plan jaarlijks een ‘stille dag’ in.
Een stille dag is dé dag om stil te staan en tijd te maken voor jezelf, je wensen en dromen voor 2015. Maak een hele dag vrij om op een creatieve manier je plannen voor het komende (school)jaar te formuleren en te visualiseren. Ik ben alvast ingeschreven voor de stille dag op 29 december. www.stilledag.be
Je kan dit uiteraard ook zelf organiseren, bijvoorbeeld met je team, op eender welk moment van het jaar.  Trek er een volledige dag op uit naar een toffe plek en brainstorm over de thema’s en projecten die jullie prioriteit willen geven.

3. Start een intervisiegroep
Een afspraak maken met jezelf is vaak moeilijker om na te komen dan één met anderen. ‘Kritische vrienden’ verruimen bovendien je blik op een constructieve manier. Het verheugt ons vast te stellen dat steeds meer directies en leerkrachten de meerwaarde van een intervisiegroep inzien en zelf initiatieven nemen om een groep binnen hun scholengemeenschap op te starten. Heb jij ook al in die richting gedacht? Wij zijn altijd bereid het opstartproces te begeleiden.

4. Wees hartstochtelijk nieuwsgierig
en blijf onuitputtelijk vragen stellen, naar het voorbeeld van Leonardo Da Vinci.
In het boek ‘Denken als Leonardo de Vinci’ van Michael Gelb vind je goede oefeningen voor het versterken van je nieuwsgierigheid. Het formuleren van vragen is vaak al een deel van het antwoord. Schrijf eens zoveel mogelijk vragen op rond iets wat je bezighoudt of doe dit samen met je team. Laat het oplossen van deze vragen even achterwege en kijk welk proces het stellen van vragen teweegbrengt.

5. Ga spelen
Ga wandelen. Ga iets anders doen en je even ontspannen. Vanop een afstand zie je meer én wanneer je nadien terugkomt bij je werk, zal je oordeel zekerder zijn.

Of hang een schommel op. Vind inspiratie op www.redswingproject.org
‘We anonymously hang red swings in public places inspiring playfulness around the world.’

Heb jij dit schooljaar je functioneringsgesprek al gehad?

Zo ja, waarover ging het gesprek? Over de school of over jou? Wat heeft dit gesprek jou gebracht?
Zo niet, wanneer was het de laatste keer? En zou je zo’n gesprek willen?

Of je nu leraar, coördinator, directeur of algemeen directeur bent, wij vinden dat iedereen een goed functioneringsgesprek verdient.

Een functioneringsgesprek staat voor tijd maken om eens te praten over hoe je  je voelt in je functie en werkomgeving, waarvoor je  gepassioneerd bent en wat je motiveert en ondersteunt om dit te realiseren of wat je juist tegenhoudt. Het staat ook voor het samen zoeken naar hoe de ondersteuning vanuit de school kan versterkt worden en hoe je jezelf kan versterken.

In onderwijs lukt het zelden om deze ambitie voor iedere medewerker waar te maken. Directies hebben onvoldoende tijd en te veel medewerkers die ze moeten opvolgen. En leerkrachten hebben soms onvoldoende vertrouwen om met de directie of inrichtende macht écht in gesprek te gaan over wat hen drijft en wat ze nodig hebben om het enthousiast vol te houden.

Daarom willen wij een aanvulling bieden op het jaarlijkse (?) functioneringsgesprek:

In onze workshops of leertrajecten neem je doelbewust afstand van het dagdagelijkse handelen om meer inzicht te krijgen in je eigen handelen én specifieke werkcontext. Dit doe je samen met andere onderwijsprofessionals, die ver genoeg van jouw praktijk staan om jouw blikveld mee te verruimen.

Je kan ook kiezen voor een individuele coaching om in een één-op-één gesprek met een professionele begeleider stil te staan bij jouw vragen.