Bespaar tijd, kies je conflicten!

Beste,

Wij zijn dit schooljaar met enkele teams aan de slag, waarin we merken dat conflictmijdend gedrag een echte tijd- en energieverslinder is. Het oprecht aangaan van conflicten zou je heel wat tijd en energie besparen en je als team sterker doen staan tegenover alle uitdagingen. In deze nieuwsbrief geven we je alvast enkele tips in het constructief aangaan van conflicten.

Beleefd en vriendelijk zijn, zijn belangrijke waarden… totdat deze waarden in de weg gaan staan van het durven verschillen van mening, het durven aangaan van een conflict. Conflicten vermijden maakt dat je veel tijd en energie verliest, omdat er over heel veel gesproken wordt, behalve over datgene wat er echt toe doet of behalve tegen diegene die er toe doet.

Zelf merk ik dat de frustratie toeneemt, naarmate ik het uitstel om een meningsverschil of ontevreden gevoel ter sprake te brengen. Die frustratie wil ik dan kwijt door de betrokkene te vermijden of door er met anderen over te praten. Vaak helpt het erover praten om voor mezelf helder te krijgen wat ik precies wil bespreken en hoe ik dat kan aanpakken. Als het erover praten echter blijft bij roddelen heeft het geen enkele toegevoegde waarde, integendeel… 

Bij die meningsverschillen of spanningsvelden, waar ik het conflict wél ben aangegaan, leverde het meestal ook iets op: opluchting, erkenning voor mijn visie, maar ook meer begrip voor de visie van de andere, een nieuwe aanpak en … soms ook de keuze om de vriendschap of de samenwerking te stoppen. 

Zonder wrijving geen glans.
Ook Lencioni* benadrukt het belang van het constructief confrontaties aangaan. Het uitspreken van meningsverschillen, het aangeven van grenzen, kortom het aangaan van conflicten houdt de samenwerking levendig, brengt nieuwe ideeën op tafel en maakt dat je niet onnodig tijd en energie verliest met het ophouden van de schijn.

Choose your battles
Om ervoor te zorgen dat je energie goed besteed is, is het belangrijk bewust te kiezen én conflicten oprecht aan te gaan.

Met wie en waarover ga je de strijd aan?
Met wie en waarover ga je de confrontatie uit de weg? Wanneer is het gemakkelijker om te roddelen?
En zegt dit iets over jouw doelen, de betrokkenen of over jou?

Het zegt vooral iets over de relatie die je met de betrokkene(n) hebt. Door het aangaan van een confrontatie, zeg ik je eigenlijk ‘Ik vind je belangrijk, ik vind deze relatie belangrijk.’

In het kiezen en constructief aangaan van confrontaties zien we 3 belangrijke peilers:

1. Zet je frustratie om in informatie
Frustratie is eigenlijk een belangrijke bron van informatie. Het vertelt je iets over wat je niet fijn vindt, wat je normen en waarden zijn. Als je de frustratie vanuit een andere hoek bekijkt, zegt het iets over hoe je het wél wenst. Verwoorden van wat je wenst is vaak gemakkelijker en minder bedreigend dan verwoorden van wat een ander niet goed doet (volgens jou). Via deze link vind je een mooi verhaal van een directrice die in gesprek ging met ‘een moeilijke klas’, waarmee men al meerdere benaderingen had uitgeprobeerd. Zij begon met het uitspreken van haar wens…

2. Een conflict van enkelen zegt ook iets over het hele team
Vaak wordt een conflict benaderd vanuit het aandeel van de afzonderlijke individuen die betrokken zijn in het conflict. Dit legt de focus op de persoonlijkheid van de betrokkenen en de individuele tekortkomingen. Vanuit een systemische bril kijken we naar de dynamiek die zich afspeelt tussen mensen en groepen en in welke context dit zich afspeelt.
Door te kijken naar het bredere plaatje, intervenieer je op het patroon in plaats van op de persoon en ontstaat er een grotere bereidheid in het hele team tot het oplossen van het conflict.

3. Creëer vertrouwen in je team
Hier speelt de paradox van onveiligheid en vertrouwen. Het vraagt eigenlijk lef om aan te geven dat je ergens niet akkoord mee gaat. Vertrouwen creëer je door de grenzen van wat als ‘onveilig’ wordt ervaren af te tasten en je dus ook zelf kwetsbaar op te stellen. Brené Brown licht dit mooi toe in haar Tedtalk over ‘De Kracht van kwetsbaarheid’.

Warme groeten,
Rob & Joëlle

*Lencioni is de auteur van het boek ‘De vijf frustraties van teamwerk’.

Wil je meer info over hoe je met je team constructief confrontaties kan aangaan?

Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.

Advertenties