Werkwijze

In onze aanpak zit altijd een combinatie van zin voor zakelijkheid en efficiëntie en gevoel voor menselijkheid en relatie. Kernwoorden in onze benadering zijn:
mensgericht  ervaringsgericht  resultaatgericht

Om te groeien in reflectief leiderschap hebben wij een methodiek uitgewerkt die gebaseerd is op drie pijlers ‘Verhelderen – Verbinden – Versterken’. Door te reflecteren kan je moeilijke vraagstukken verhelderen, je opnieuw verbinden met je opdracht, het team of een specifieke collega en je versterken in je leiderschap: duidelijker communiceren, bewuste keuzes maken, … .

Verhelderen
“Modderig water dat stilstaat wordt helder.” Chinees gezegde

verhelderenJe wordt je meer bewust van je eigen handelen. Je krijgt inzicht in de patronen, die je onbewust vanuit de vele leeromgevingen hebt meegekregen en meegenomen. Je kiest zelf welk handelen je wilt overhouden. Je krijgt meer inzicht in en begrip voor de beweegredenen van je collega’s en medewerkers, waardoor je creatiever met hen omgaat en hen anders gaat benaderen. Je leert meer over de onderliggende, relationele dynamieken van een groot systeem als een school en kan daardoor doelgerichter handelen.

Verbinden 
Hij die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum.”  Marcus Aurelius verbinden

Vanuit reflectie krijg je meer inzicht in de verscheidenheid tussen jou en je collega’s. Wie openstaat voor verscheidenheid staat open voor verbinding. Tijdens een teamreflectie wordt zichtbaar en bespreekbaar wat de patronen zijn die tussen de leden spelen én ieders aandeel in en beleving van de ontstane situatie. Vanuit die eerlijkheid en kwetsbaarheid kan een nieuwe verbinding ontstaan.

Versterken
“Je versnelt door te vertragen” David Allen

versterkenWie via reflectie gegroeid is in zelfkennis en inzicht in de mechanismen die in de school spelen, kan beter en sneller komen tot een juiste inschatting van bepaalde probleemsituaties. Zo kan hij/zij efficiënter optreden en geïnspireerd keuzes maken die de cohesie, het begrip en de samenwerking in de school versterken.                                                                                                                                               

Advertenties