Missie

Wij begeleiden schoolleiders en -teams bij het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap, teamleiderschap en relationele vaardigheden. Het doel is dat ze hierdoor zichzelf nog sterker kunnen inzetten om vanuit hun passie en inspiratie mee vorm te geven aan een sterk schoolbeleid.

O*Relais staat voor…
O       staat voor Onderwijs en een passie voor leren en ontwikkeling
*        staat voor het stralen van mensen die met vertrouwen in het leven en in hun werk staan
Relais [rə’lɛ] staat letterlijk voor
1) schakelaar, een relais wordt toegepast om met behulp van een relatief klein elektrisch vermogen een hoge spanning of een grote stroom te kunnen schakelen
2) paardenwisselplaats, rustplaats

Deze betekenissen van het woord relais geven goed aan wat onze doelstelling is en onze visie op leiderschap, leren en ontwikkeling.

Onze doelstelling is…
– een rustplaats zijn: door te vertragen kan je verhelderen
– nagaan welke communicatiekanalen verstoord zijn en ze opnieuw verbinden
– versterken van de energiestroom
Lees hier meer.  

Onze visie op leiderschap, leren en ontwikkeling:
Centraal in onze visie staan ‘relaties’ en ‘reflectief leiderschap’, termen die we weerspiegeld zien in het woord ‘relais’.

“Er is niets dat nuttiger voor een mens kan zijn dan het besluit om je niet te haasten.”
Henry David Thoreau

In scholen zijn relaties dé kern van het onderwijsgebeuren en van het schoolbeleid: contact met collega’s, leerlingen, ouders, overheden  en omgeving. Het is dus belangrijk dat dit ‘werken met mensen’ wordt gerealiseerd door competente en zelfbewuste professionals.

Wij richten ons specifiek op het effectiever leren inzetten van jezelf: je eigen handelingen, gedachten en emoties ín relatie met en met respect voor de andere: je collega’s, medewerkers, leerlingen, ouders, schoolbestuur en omgeving.

De term ‘reflectief leiderschap’  sluit goed aan bij hoe wij menen dat leiderschap best  ingevuld wordt. Een reflectief leider heeft een helder oog voor de huidige realiteit rondom zich en heeft een groot inzicht in het eigen denken, voelen en handelen. Hij/zij geeft betekenis aan al deze informatie en kan zijn/haar beslissingen en acties helder formuleren.
Reflectie is essentieel om een schoolbeleid te realiseren dat aansluit op de unieke situatie van je school. Reflectie is ook noodzakelijk om staande te blijven in de chaos van elke dag, om rustpunten in te bouwen  en zo echte tevredenheid in het werk te vinden.

Advertenties