Wie zijn wij?

Joëlle Van de Peer
procesbegeleider| zelfstandig ondernemer | typische dertiger
enthousiast|energiek|lef|eclectisch|oprecht|veerkrachtig|betrokken

Joëlle Van de PeerJoëlle Van de Peer was tien jaar werkzaam bij het Centrum voor Andragogiek als zakelijk coördinator, educatieve medewerker en trainer. Zij heeft daarnaast ruime ervaring met human resources in de bedrijfswereld en is gecertificeerd gestaltcoach en -therapeut. Joëlle kent de onderwijswereld van dichtbij via haar trainingen voor directies, ondersteunend personeel en leerkrachten.


Passies: mensen&ontwikkeling |koffietjes drinken | reizen & thuiskomen | koersfietsen & dans

Rob Van den Berghe
met pensioen | blijvend onderwijsbetrokken | jonge zestiger
inlevend|zorgzaam|initiatief|harmonie|ervaring|sportief|positief alsjeblief!

Rob Van den Berghe

Rob Van den Berghe is ex-directeur secundair onderwijs met  vijftien jaar directie-ervaring en ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen. Hij begeleidt sinds 5 jaar reflectiegroepen van beginnende directies en coacht groepen directies in hun opleiding en nascholing als vrijwillig educatief medewerker bij het Centrum voor Andragogiek (UA).

Passies: mensen&motivatie, de lekkere zoete zonde, bergwandelingen, wereldnieuws volgen

Advertenties